Sojasprossen selber züchten

Sojasprossen selber züchten

Materialien:

1x Küchensieb
1x Küchenschüssel (oder Blumentopf, Tontopf, dunkler Eimer)
1x Reinigungstuch, extra saugfähig ( oder einige Küchentücher aus Papier)
1x Teller
1x dunkles Geschirrtuch
Mungbohnen

Methode:

Die Mungbohnen in warmem Wasser (etwa 25-30 °C) 6-8 Stunden einweichen lassen.

Das Küchensieb über die Küchenschüssel legen und das befeuchten Reinigungstuch drauflegen. Anschließend das Wasser abgießen und die Mungbohnen auf ein feuchtes Reinigungstuch (extra saugfähig) legen; abdecken und einfach einen passenden Teller, ein dunkles Geschirrtuch drauflegen. Dann an einem dunklen Ort stehen lassen; Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Zunächst etwa 12 Stunden ruhen lassen; nicht mit Wasser gießen. Dann 2- bis 3-mal am Tag mit Wasser darübergießen. Je wärmer die Raumtemperatur ist, desto schneller wachsen die Sprossen. Dieser Prozess dauert normalerweise 4 bis 5 Tage.

Ich habe verschiedene Sojasprossen-Keimgeräte (hergestellt in Vietnam sowie in Deutschland) und mit vielen Methoden getestet. Leider bin ich nicht ganz zufrieden mit irgendwelchen Methoden, weil die Faserwurzeln länger als sonst sind oder die Sojasprossen nicht so dick und süß sind. Diese Methode ist sehr einfach und leicht zu machen. 🙂

20171007

How to grow bean sprouts at home

Materials:

1x cooking sieve
1x kitchen bowl (or flower pot, clay pot, dark bucket)
1x cleaning cloth, extra absorbent (or some kitchen paper towels)
1x plate
1x dark kitchen towel
mung beans

Method:

Soak the mung beans in warm water (about 77-86 ºF) for 6-8 hours.

Place the cooking sieve over the kitchen bowl and put the moistened cleaning cloth on it. Subsequently, drain the water and place the mung beans on a damp cleaning cloth (extra absorbent); cover with a damp cloth and just put a suitable plate, a dark kitchen towel on it. Then let it stand in a dark place; Do not expose it to direct sunlight.

Let it rest for about 12 hours; do not pour water on it. Then, pour the water 2 to 3 times a day. The warmer the room temperature, the faster the sprouts grow. This process usually takes 4 to 5 days.

I’ve tested various Bean Sprouts Growing Equipments (produced in Vietnam as well as in Germany) and with many methods. Unfortunately, I’m not quite satisfied with any methods because the fiber roots are longer than usual or the bean sprouts are not so thick and sweet. This method is very simple and easy to make. 🙂

20171005_064508

20171005_172049

20171005_172015

Cách làm giá tại nhà

Vật liệu:

1x cái rổ
1x cái chậu (hoặc chậu hoa, chậu đất sét, xô tối)
1x khăn lau bếp sạch, có độ thấm nước cao (hoặc một số khăn chùi bếp bằng giấy)
1x cái đĩa
1x khăn vải tối
đậu xanh

Cách làm:

Ngâm đậu xanh trong nước hơi âm ấm (khoảng 25-30 độ C) khoảng 6-8 tiếng.

Đặt cái rổ lên chậu và đặt khăn ẩm sạch lên trên. Sau đó, đổ bỏ nước và rắc các hạt đậu trên khăn ẩm (có độ thấm nước cao); đậy khăn lại và chỉ đơn giản là đặt một cái đĩa vừa khít lên trên, phủ thêm khăn vải tối. Sau đó, để ở chỗ tối; Đừng để ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

Trong khoảng 12 giờ không tưới nước lên đậu. Sau đó, tưới nước 2 đến 3 lần trong một ngày. Nhiệt độ phòng càng cao thì giá sẽ mọc nhanh hơn. Quá trình này thường mất từ ​​4 đến 5 ngày (ở Việt Nam chừng khoảng 3 ngày).

Mình đã thử nghiệm các dụng cụ làm giá khác nhau (dụng cụ sản xuất tại Việt Nam cũng như ở Đức) và cũng với nhiều phương pháp nữa. Rất tiếc là mình đã không hoàn toàn hài lòng với bất kỳ phương pháp nào, bởi vì sợi rễ dài hơn bình thường hoặc giá không mập và ngọt. Phương pháp này rất đơn giản và dễ làm. 🙂 

20171003_113341.jpg

Last sunday, my blog was two years old. I didn’t have time to make something. With this post, I’d really like to thank you all so much for following my blog und for your lovely comments. 💖

Best greetings from Germany 🙂  Hang

22 Kommentare

    • Vielen lieben Dank, liebe Monika! 💗 Ja, das stimmt. Die Sojasprossen sind frisch, süß und länger haltbar. Diese Methode ist ganz einfach und dafür braucht man nicht viel Zeit. Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag! Liebe Grüße 🙂 Hang

      Gefällt 1 Person

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s